Bases del XXVII concurs de guions per a curtmetratges

Bases del XXVII concurso de guiones para cortometrajes

Bases del XXXII concurs de curtmetratges

Bases del XXXII concurso de cortometrajes