HUMANA, EL CUERPO FUERA DEL CUERPO

DIRECCIÓ: Josep María Gresa  DURADA: 14 minuts

Humana es una reflexió sobre la percepció de set dones sobre el seu propi cos. Ana, Meri, Ina, Sara, Joana, Rebeca i Mar accepten la proposta de la ceramista Sweet Sue de crear una vaixella mitjançant motlles de parts dels seus cossos amb les quals tinguen algun tipus de conflicte. A partir d’aquest plantejament trauen a la llum qüestions com el pas del temps, els cànons estètics, la genètica, el dolor físic, els complexes… Les peces de la vaixella resultants les enfronten a la visió que tenen del seu propi cos i provoquen distintes reaccions i conclusions.

cartel_corto