ECHOES

DIRECCIÓ: Diana Acien Manzorro   DURADA: 6 minuts

ECHOES conta la història d’un deprimit operari de fàbrica que pateix un episodi de dissociació.

1560165213.1313_poster