BASES DEL XXXIII CONCURS DE CURTMETRATGES

banner-curts-3
Bases completes de Quartmetratges 2016 en pdf
Fitxa Inscripció Quartmetratges 2016 en pdf

1. PARTICIPANTS: hi poden participar totes les persones realitzadores/directores de curts, nascudes o residents a la Comunitat Valenciana, amb un màxim de dues (2) obres.

2. SECCIONS DEL CONCURS
a) Ficció
b) Animació
c) Documental

3. REQUISITS DE LES OBRES
Cada curt es presentarà en dos formats individuals:
– Format MP4 Còdec H264
– Format BluRay o HD amb compressió de qualitat per a la seua projecció
La duració no excedirà de 30 minuts.

No s’admetran treballs realitzats abans de l’1 de gener de 2015 ni els presentats a aquest concurs en anteriors convocatòries.

4. PRESENTACIÓ DE LES OBRES: les obres es podran presentar del 18 de maig al 17 de juny de 2016 a través dels següents mitjans:

a) Personalment o per correu postal, junt amb el butlletí d’inscripció que s’adjunta i la fotocòpia del DNI en:

Casa de Cultura
Plaça Valldecabres, 19
46930 Quart de Poblet
Tel.: 96 154 75 97

Horari de recepció: de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores. El termini de recepció finalitzarà el dia 17 de juny a les 13 hores.

b) A través de la Plataforma MOVIBETA en el següent enllaç: http://tiny.cc/quartmetratges

5. PREMIS
Primer Premi (millor curt presentat al concurs): 2.000 € i trofeu del concurs.
Premi Secció Ficció: 1.200 € i trofeu
Premi Secció Animació: 1.200 € i trofeu
Premi Secció Documental: 1.200 € i trofeu
Premi al millor curt en valencià: 1.000 € i trofeu
Premi al curt revelació: 500 € i trofeu
Premi Públic Jove (alumnat de batxillerat): trofeu

Els premis en metàl·lic estaran subjectes a les retencions de l’IRPF corresponents.

6. SELECCIÓ: l’organització del concurs farà la preselecció de les obres presentades i es reserva el dret a excloure aquelles en què el contingut siga obscè, violent, sexista, racista o vulneren algun dret fonamental de la persona .

El Jurat, format per l’Alcaldessa de la Vila, com a Presidenta, o el membre de la corporació municipal en qui delegue i tres especialistes en la matèria determinarà les que seran exhibides públicament i concedirà els premis. El Jurat podrà deixar desert algun premi o acumular-lo a una altra secció. El premi al millor curt en valencià és compatible amb la resta de premis.

7. PROJECCIONS PÚBLIQUES: les projeccions públiques tindran lloc en el mes d’octubre de 2016. El programa es difondrà amb suficient antelació i es remetrà a totes les persones participants.

8. CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS: la clausura i el lliurament dels premis tindrà lloc el dia 22 d’octubre de 2016.

9. OBSERVACIONS: els treballs no premiats podran retirar-se en el termini de 30 dies a comptar des del dia després del lliurament de premis.
L’Ajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de reproduir en una còpia els curts premiats i els podrà projectar de manera puntual en activitats relacionades amb el festival, sempre sense finalitat comercial i comunicant-ho prèviament als titulars.

Només pel fet de participar en aquest certamen, els directors/es declaren sota la seua responsabilitat que estan en possessió del copyright o que disposen de l’autorització dels titulars de la propietat intelectual de l’obra per a inscriure-la en el certamen.

Els/les concursants es responsabilitzen que no hi hagen drets a tercers per l’ús de peces musicals en les obres presentades, ni reclamació per drets d’imatge de les persones que hi apareguen en elles.

El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Bases completes de Quartmetratges 2016 en pdf
Fitxa Inscripció Quartmetratges 2016 en pdf