DIJOUS 20 D’OCTUBRE – 20h – Casino

I si pogueres enviar els teus sentiments? En un món on és possible enviar els sentiments a través de missatgeria, un jove carter anomenat Hermy es topa amb l’àrdua tasca d’entregar el paquet més gran que mai ha vist la seua empresa. Però això no detindrà al nostre jovial missatger, que utilitzarà tots els mitjans al seu abast per a fer arribar l’enviament i complir la seua missió. Duració: 6´.

EQUIP:

Direcció: Nuria Torreño, Guió: Nuria Torreño, Aida Roldán, Producció: Aida Roldán, Edició: Nuria Torreño, So: Carlos Mansa Animació: Nuria Torreño.

Nuria Torreño