banner-movibeta

Visualitza i descarrega les BASES QUARTMETRATGES 2018

1. PARTICIPANTS Hi podran participar totes les persones nascudes o residents a la Comunitat Valenciana.

2. REQUISITS DE LES OBRES El tema dels guions serà lliure, no s’hauran presentat en edicions anteriors d’aquest certamen, ni tampoc emprat en cap producció anterior. (Sols es valorarà el guió literari). Només pel fet de participar en aquest concurs, els autors o autores reconeixen estar en possessió del copyrigth, i per tant disposar dels drets d’autor.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES Cada autor o autora podrà presentar com a màxim dos (2) guions en format digital editable *.doc o *.rtf, els quals s’enviaran a:

  • Casa de Cultura Plaça Valldecabres, 19. 46930 Quart de Poblet. Tel: 96 154 75 97

Junt a la còpia en format digital s’adjuntarà una imatge en format *.jpg d’alta resolució representativa de cada treball per a ús promocional i quatre (4) còpies impreses del guió. La recepció de les obres es realitzarà des del 15 de maig fins al 15 de juny de 2018. Horari de recepció: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. El termini de recepció finalitzarà el dia 15 de juny a les 13 h.

4. DOCUMENTACIÓ Els guions es presentaran sense el nom dels autors o autores i s’adjuntarà un full amb el nom de l’autor o autora, adreça postal, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i fotocòpia del DNI.

5. SELECCIÓ El jurat estarà format per l’alcaldessa de la vila, com a presidenta, o el membre de la corporació municipal en qui delegue i tres especialistes en la matèria. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

6. PREMIS

  • Primer Premi: 1.000 € i trofeu
  • Segon Premi: 800 € i trofeu

Els guions premiats seran editats per l’Ajuntament de Quart de Poblet. Els premis estaran subjectes a les retencions de l’IRPF corresponents.

7. LLIURAMENT DE PREMIS El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 20 d’octubre de 2018 en la gala de clausura i lliurament dels premis del Festival. A totes les persones participants se’ls remetrà el programa.

8. OBSERVACIONS Els treballs no premiats podran retirar-se en el termini de 30 dies a comptar des del dia després del lliurament dels premis. Qualsevol cosa no prevista en les Bases serà resolta pel Jurat. El fet de participar en aquest Concurs suposa l’acceptació de les presents Bases.