PALMARES 2021

Aquest és el Palmarés de Quartmetratges 2021. Enhorabona a tots i totes.