PALMARES 2020

Aquest és el Palmarés de Quartmetratges 2020. Enhorabona a tots i totes.